2009 évi beszámoló jelentés


HEGYHÁTI CSILLAGVIZSGÁLÓ
HEGYHÁTSÁL, Fő utca 49.

Csillagvizsgáló GPS Location:
46.95505 North, 16.64380 East

ELÉRHETŐSÉGEK:

Levelezési cím:
9915 Hegyhátsál, Fö u. 19.
 • Bankszámlaszám: 
 • 11747020-20033538
 • Adószámunk: 18893414-1-18

TÁVCSÖVES BEMUTATÁS ELŐZETES TELEFONOS EGYEZTETÉS ALAPJÁN

06/30/937-6283

Részvételi alapdíj 4 főig:

5.000.-Ft, ezen felül

Diákoknak: 1.000.-Ft/fő

Felnőtteknek: 2.000.-Ft/fő

Program tartalma: 

Szakmai vezetés, távcsöves bemutatás. Időtartama: 2 óra

   FOTOGALÉRIA
SZJA 1%
1%-ának részünkre történő felajánlásával!
(18893414-1-18)

BESZÁMOLÓ JELENTÉSEK 

2 0 0 9 * 2 0 1 0 * 2 0 1 1 * 2 0 1 2 * 2 0 1 3 * 2 0 1 4 * 2 0 1 5 * 2 0 1 6 * 2 0 1 7 * 2 0 1 8 * 2 0 1 9 * 2 0 2 0 * 2 0 2 1 * 2 0 2 2 "

ÉSZLELÉSI AJÁNLAT


- HOLD
- JUPITER esti égbolton


(Jene Sándor animációja a 2015.03.20-i részleges napfogyatkozásról)


Alapítványunk céljairól
KORÁBBI HÍREK

2004.06.08. Vénusz átvonulásTrapézlemez burkolatot kapott a tető.MCSE-MTT Tarján 200617P/HOLMESLófej-köd20090925_27M 31, M32Szent Iván - éj 2010Szent Iván - éj 20102011.01.04.2011060220110616
tov�bbi k�pek >>

A HEGYHÁTI CSILLAGVIZSGÁLÓ AVATÁSAFÖLDRENGÉSEK
, hétfő Legyen a kezdőlapom !

Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány

   H e g y h á t s á l

 

Beszámoló jelentés a 2009. évi munkáról

 

A Vas Megyei Bíróság Pk.60.090/2002/4. számú végzésével a 2002. november 10-én kelt alapító okirattal létrehozott HEGYHÁTI CSILLAGVIZSGÁLÓ ALAPÍTVÁNY-t, mint közhasznú szervezetet 33/2002. sorszám alatt nyilvántartásba vette.

 

Alapítók:        Jámbori Tamás        Körmend, IV. Béla király u. 13. szám

Varga József                         Bajánsenye, Rákóczi u. 15. szám alatti lakosok.

 

Az alapítvány induló vagyona: 100 000.-Ft (Egyszázezer forint).

 

Az alapítványt 4 fős kuratórium vezeti:

 

            Elnök:             Tuboly Vince              Hegyhátsál, Fő u. 19.

            Titkár:             Horváth Tibor             Hegyhátsál, Fő u. 74.

            Tag:                Hegedűs Balázs         Szarvaskend, Iskola u. 20.

            Tag:                Póczek Sándor          Nádasd, Táncsics u. 14.

 

Az alapítvány székhelye:                Hegyhátsál, Fő u. 19.

 

Az alapítvány képviselője:             Tuboly Vince 9915 Hegyhátsál, Fő u. 19.

 

Az alapítvány közhasznúsági fokozata:  közhasznú

 

Az alapítvány célja, valamint célja szerinti besorolása:

 

3.  Tudományos tevékenység, kutatás

 

Az alapítvány nyitott.

 

Az alapítvány további tagjainak száma: 3 fő

 

A beszámoló tartalma:

 1. Számviteli beszámoló
 2. A költségvetési támogatás felhasználása
 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
 4. Cél szerinti juttatások kimutatása
 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól stb. kapott támogatás mértéke
 6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
 7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

 

 

1./ Számviteli beszámoló

 

A Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány 2009. évi beszámolójának mérlegét és eredmény-levezetését a számviteli törvény előírásának megfelelő formában a melléklet tartalmazza.

Alapítványunk az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyugat-Dunántúli Régió Körmendi Fiókjánál vezetteti 11747020-20033538. számú bankszámláját.

A pénzmozgásról rendszeresen értesítést kapunk, naprakészen ismerjük pénzügyi helyzetünket.

A befizetések és kiadások vezetése naplófőkönyvben történik az előírásoknak megfelelően.

 

Az alapítvány 2009. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.


Az egyszerűsített mérleg adatai

Az alapítvány befektetett eszközeinek értéke: 7935 eFt.
A forgóeszköz értéke 18 eFt, melyből a bank, a pénztár záró egyenlege: 18 eFt

A saját tőke összege 7653 eFt, az előző évhez képest 6367 eFt-os növekedést mutat.

A tárgyévi közhasznúsági tevékenység eredménye 368 eFt.

Eredmény-kimutatás adatai

A 2009. évi összes bevétel 1606 e Ft, mely az előző évhez képest 7229 eFt csökkenést mutat.

Az összes közhasznú ráfordítás 1588 e Ft, az előző évinél 3448 eFt-tal kevesebb.

 

2./ Költségvetési támogatás felhasználása

Az alapítvány 2009. évben 120 eFt költségvetési támogatást kapott (SzJA 1 %-a). Az összeg az Alapítvány cél szerinti tevékenységeire lett felhasználva.

 

3./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Saját tőke összetétele:

Saját tőke:                        7 653 eFt
Induló tőke:                         100 eFt
Tőkeváltozás:                 + 7185 eFt
Tárgyévi eredmény:         +   368 eFt

 

Az előző évhez képest a tárgyévi eredmény pozitív irányba módosult, mivel -1206 eFt-ról

-841 eFt-ra módosult.

Az induló tőke az alapítvány tagjai- és támogatói által befizetett összeg.

Eszközeink pénzeszközökből és tárgyi eszközökből állnak.

A tárgyi eszközök értéke 7935 eFt. Főleg kisebb tárgyi eszközök kerültek beszerzésre, melyeket pályázati forrásokból finanszíroztunk.

 

Kötelezettségeink: 300 eFt tagi kölcsön.

 

4./ Cél szerinti juttatások kimutatása

 

A Nemzeti Civil Alapprogram keretén belüli pályázaton elnyert támogatás összege: 441 e Ft,

            ebből a tárgyévben 286 eFt került az alapítványhoz átutalásra.

A Vas Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottságának pályázatán: 50 e Ft

A Vas Megyei Közgyűlés Turisztikai- és Sport Bizottságának pályázatán: 30 eFt

 

Cél szerinti tevékenység támogatása pályázati forrásból:  366 eFt

 

5./ A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól stb. kapott támogatás mértéke:

 

Támogatást 2009 évben a fenti szervektől nem kaptunk.

 

6./ A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege:

Vezető tisztségviselők juttatásban nem részesültek.

7./ A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

 

 

Rendezvények:

 

     2009 A Csillagászat Nemzetközi Éve. Alapítványunk 2003-tól tart rendszeres nyári és őszi programokat, távcsöves bemutatásokat az Őrségbe, illetve Körmend környékére látogató csoportoknak, legyenek azok gyalogtúrázó budapesti iskolai osztályok, autóbuszos kiránduló csoportok, kerékpáros túrázó-csoportok vagy egyszerűen csak a környékünkön pihenő, az ország távoli részeiből való családok, baráti körök.

     Alapítványunk szervesen kapcsolódik a helyi hagyományőrző, szabadidős, kulturális és a helyi közösséget erősítő rendezvényekhez, programokhoz is.

 

     1./ 2009. márciusában  alapítványunk a körmendi Tourinform Irodával együttműködve bemutatkozott a "24 város találkozójá"-n az ausztriai Fürstenfeldben.

 

     2./ 2009. március 9-én a Csaba József Honismereti Egyesület által szervezett Várostörténeti Akadémia kihelyezett előadásaként a hegyhátsáli csillagvizsgálóba látogattak el autóbusszal a résztvevők, s itt hallgatták meg "Galilei nyomában?" címmel Horváth Tibor alapítványi titkár, amatőrcsillagász távcsőtörténeti előadását, illetve tekintették meg a helyi távcsöveket, műszereket, kiállítást. A résztvevők száma 52 fő volt.

 

     3./ 2009. április 3-án a zalalövői "Salla" Művelődési Központban "Galilei nyomában?" címmel fotókiállítás nyilt az alapítvány amatőrcsillagászainak legszebb felvételeiből. A megnyitót követően távcsöves bemutatást tartottunk az épület előtt az érdeklődők számára.

A rendezvény és kiállítás keretében 340 fő szerzett élményeket a csillagok világából.

 

     4./ 2009. április 4-én (szombaton) ismét bekapcsolódtunk az egész világra meghirdetett International Sidewalk Astronomy Night programba vagyis magyarosan az úgynevezett "Flasztercsillagászat" programba. A "Globális Csillagparti" keretében több bemutató távcsövet is felállítottunk a nagy csillagászati teleszkóp mellett illetve két körmendi helyszínen (SPAR parkoló, Szabadság tér) és az érdeklődők részére bemutatásra kerültek a látványosabb égi objektumok. Alapítványunk részéről 6 fő végezte ezt a tevékenységet. Ugyanakkor a résztvevőket beinvitáltuk kiállító- és előadótermünkbe, ahol egyrészt bemutattuk az éppen aktuális csillagászati kiállításunkat, másrészt részletes magyarázattal szolgáltunk égi dolgok vonatkozásában illetve megismertettük őket műszerparkunkkal.

     A rendezvény sikere érdekében szóróanyagot és plakátokat készíttettünk, internetes oldalunkon hirdettük az eseményt. Résztvevők száma 174 fő volt.

 

     5./ 2009. április 20-án került sor a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Körmendi Polgári Védelmi Kirendeltsége által szervezett 2009. évi ifjúsági versenyére.

A díjazottak részére alapítványunk táborozási és távcsövezési lehetőséget ajánlott fel.

 

     6./ 2009. május 2-án "A csillagászat Napja" keretében Hegyhátsálon távcsöves bemutatást tartottunk a csillagvizsgálónál. A rendezvényen 76 fő vett részt, akik az aktuális kiállítást is megtekintették.

 

     7./ 2009. május 30-án, a 100 éve elhunyt Gothard Jenő szombathelyi csillagász széleskörű munkásságáról a hegyhátsáli csillagvizsgáló bemutató termében fotókiállítást nyitottunk meg. A kiállítást július 31-ig tekinthették meg látogatóink, akiknek szóban rövid ismertetést tartottunk a sokoldalú tudósról, az általa, saját műhelyükben készített csillagászati és elektronikus eszközökről.

     A kiállítást szórólapokon, plakátokon, a Szombathelyi EST-ben, és internetes honlapunkon népszerűsítettük. Nyilvántartásunk szerint a kiállítást 170 fő tekintette meg.

 

     8./ 2009. június 12 - 14 között részt vettünk az országosan meghirdetett "Hazajáró - A falusi turizmus hétvégéje 2009" című programon, ahol kedvezményes áron kínáltuk szolgáltatásainkat.

 

     9./ 2009. június 27-én (szombaton) "Szent Iván éji csillagvarázs" címmel a nyári napéjegyenlőség éjszakáján hajnalig tartó szórakoztató elfoglaltságot kínáltunk a csillagvizsgáló birtokán, amely főként csillagászati ismeretterjesztésből állt. A kedvező időjárás meghozta a vendégeket is. A rendezvényen összesen 268 fő vett részt, nézte meg kiállításunkat, kisebb nagyobb távcsöveinket, a bemutatott égitesteket.

     Vendégünk volt Zombori Ottó csillagász (Budapest), aki lenyűgöző előadást tartott az est folyamán. Rendezvényünk színvonalát emelte Theodor Pintér (Szlovák Központi Csillagvizsgáló, Hurbanovo) aktív részvétele.

     A rendezvényt szórólapokon, plakátokon, a Szombathelyi EST-ben, Internetes oldalunkon (http://www.observatory.hu) és a körmendi rádióban népszerűsítettük.

 

    10./ 2009. július 4-én, augusztus 1-én, augusztus 29-én és szeptember 26-án "Holdvilágos éjszakák" címmel szerveztünk távcsöves bemutatásokat, előadásokat, valamint piknikezési lehetőséget adtunk a csillagvizsgáló birtokán.

A rendezvény sikere érdekében szóróanyagot és plakátokat készíttettünk, internetes oldalunkon, a körmendi rádióban, a Szombathelyi EST-ben, a Rábavidék c. lapban hirdettük az eseményeket.

     Az ötlet jónak bizonyult, mert a Hold láthatóságához kötött rendezvényeket élénk érdeklődés kísérte, az 5 és 90 éves korosztály között mindegyik képviselve volt.

Általában kellemes időjárási körülmények között zajlottak a rendezvények.

     A forgatókönyv a következő volt: Egy kis előadás hallgatás, egy kis piknikezés bográccsal vagy tábortűzzel, egy kis távcsövezés az égitestek között, majd további piknikezés és távcsövezés. Mindenki nagyszerűen érezte magát és sok új információval, tudással lett gazdagabb, továbbá szabad idejét kellemes körülmények között, kultúráltan, hasznosan, magát jól érezve töltötte el. És ide visszavágyik, ismerősöket, barátokat hoz magával.

A rendezvénysorozaton összesen 650 fő vett részt.

 

     11./ 2009. július 22-én Körmenden, a Hagyományőrzők Baráti Köre részére tartott előadást Horváth Tibor "400 éves a távcső" címmel. A rendezvényen 28 fő vett részt.

 

     12./ 2009. szeptember 5-én a hegyhátsáli helyi rendezvényhez (falunaphoz) kapcsolódva régi fényképfelvételek felhasználásával kiállítást készítettünk a művelődési házban.

Összegyűjtöttük a helytörténeti jellegű korabeli fényképfelvételeket (mezőgazdasági munkák, temetési szertartások, ünnepi alkalmak, régi iskolai osztályok, korabeli öltözködési szokások, régi események, népszokások stb.), az anyagot válogattuk, majd A/3-as méretű nagyításokat készíttetünk belőlük, melyeket lamináltattunk.

     A kiállítás nagyon sikeres volt, mindenki nosztalgiával gondolt vissza a "régi szép időkre".

     A falunap jóvoltából a kiállítást 380 fő tekintette meg.

 

     13./ 2009. szeptember 25-27-e között a miskolci Androméda Csillagvizsgáló Egyesület és a debreceni Magnitudó Csillagászati Egyesület részéről 20 fő vett részt tapasztalatcsere látogatáson Hegyhátsálon a csillagvizsgálónál. Itt projektoros előadások, szakmai megbeszélések, beszélgetések és csillagászati megfigyelések folytak.

 

     14./  2009. október 24-én részt vettünk az országosan meghirdetett "Galilei éjszakák" című programban, melynek keretében a csillagvizsgálónál tartottunk távcsöves bemutatást és konzultációt az érdeklődők számára. A rendezvényen 58 fő vett részt.

 

     15./  2009. december 27-én év végi értékelést tartottunk a Halász Csárda Panzió és Étteremben Körmenden, ahova az aktív segítőinket is meghívtuk. Projektoros előadásokon ismertettük tudományos, illetve ismeretterjesztő tevékenységünket, továbbá megvitattuk az év során keletkezett tapasztalatainkat és a jövő év munkatervét.

 

Távcsöves bemutatások az Őrségben 2009 évben.

A távcsöves bemutatásokkal párhuzamosan "Galilei nyomában..." címmel fotókiállítást is vándoroltattunk az őrségi községekben. A rendezvényeket az Őrségi Többcélú Kistérségi Társulással együttműködve bonyolítottuk le.

 • május 29:                    Pankasz (Németh Róbert)                             34 fő
 • május 30:                    Bajánsenye (Preczlik Gábor)                         77 fő
 • június 8:                      Őriszentpéter (Tuboly Vince)                        46 fő
 • június 21:                    Kerkáskápolna (Preczlik Gábor)                    32 fő
 • július 3:                       Hegyhátszentjakab (Tuboly Vince)               62 fő
 • július 4:                       Szalafő (Németh Róbert)                              34 fő
 • július 11:                     Magyarszombatfa (Németh Róbert)              55 fő
 • július 18:                     Nagyrákos (Németh Róbert)                          30 fő
 • július 25:                     Viszák (Németh Róbert)                               28 fő
 • augusztus 1:               Kisrákos (Tuboly Vince)                               69 fő
 • augusztus 1:               Őrimagyarósd (Tuboly Vince)                       94 fő
 • augusztus 14:             Szőce (Preczlik Gábor)                                  78 fő
 • augusztus 14:             Felsőmarác (Horváth Tibor)                          84 fő
 • augusztus 29:             Szatta (Németh Róbert)                                44 fő
 • augusztus 30:             Ispánk (Tuboly Vince)                                   62 fő
 • szeptember 12:           Felsőjánosfa (Tuboly Vince)                         85 fő
 • szeptember 27:           Kercaszomor (Preczlik Gábor)                      78 fő
 • október 10:                 Őriszentpéter (Tuboly Vince)                        94 fő
 • október 18:                 Kondorfa (Tuboly Vince)                              66 fő

ÖSSZESEN:                                                                                    1152 fő

 

 

Kiállítások:

 

- Galilei nyomában? Fotókiállítás. (Zalalövő, 2009.04.03 - 2009.04.30.)

- Galilei nyomában? Fotókiállítás. (Hegyhátsál, 2009.05.01 - 2009.05.29.)

- 100 éve hunyt el Gothard Jenő Vas megyei csillagász. (2009.05.30 - 2009.07.31.)

- A Hubble űrtávcső legszebb felvételei. (2009.08.01 - 2009.12.31.)

 

Tudományos tevékenység:

 

     A rendezvények mellett derült éjszakákon tudományos munka folyik a csillagvizsgálóban.

A tudományos megfigyelések az 50cm-es Ritchey-Chrétien távcsőre szerelt FLI CM9-es CCD kamerával illetve egy CANON EOS 450D színes fotókamerával folynak.

 

Főbb megfigyelési témák:

 

 • Szupernóvák (Hegyi N., Horváth T., Tuboly V.)
 • Nóvák (Horváth T., Tuboly V.)
 • Változócsillagok (Tuboly V.)
 • Földsúroló kisbolygók (Hegyi N., Horváth T., Tuboly V.)
 • Kisbolygók (Hegyi N., Horváth T., Tuboly V.)
 • Üstökösök (Hegyi N., Horváth T., Preczlik G.,Tuboly V.)
 • Törpebolygók (Hegyi N., Horváth T., Tuboly V.)
 • Kuiper - objektumok (Hegyi N.)
 • Bolygók (Hegyi N, Németh R., Preczlik G., Tuboly V.)
 • Hold-alakzatok (Hegyi N, Horváth T., Németh R., Preczlik G., Tuboly V.)
 • Nearby Stars (nagy sajátmozgású csillagok). (Tuboly V.)
 • Az emberiség Holdja. Fényképek készítése kijelölt holdterületről. (Tuboly V.)

 

     Megfigyeléseinket illetve eredményeinket hazai- és nemzetközi gyűjtőközpontokba továbbítjuk hasznosítás céljából.

Az elért eredmények saját publikálására is törekedtünk, pl."A Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány Közleményei - 4." című kiadványunkban, illetve internetes honlapunkon.

 

 

Pályázati tevékenység:

 

     Az NCA Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatósága 440.600.-Ft összegű támogatást ítélt meg működési kiadásaink finanszírozásának elősegítésére. A keretösszeg teljes felhasználása a 2010-es évben realizálódik. Segítségével beszerzésre került egy multifunkcionális készülék (fénymásoló, nyomtató, szkenner), egy áramfejlesztő és egy kávé- és teafőzőgép illetve nagy segítség volt a közüzemi számlák fedezéséhez, hírlevelünk kiadásához, csillagászati könyvtárunk szakmai bővítéséhez.

 

     A Vas Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottságának pályázatán,

a megyei  önkormányzat Kulturális - Közösségtámogató célú előirányzatából 30.000.-Ft összegű támogatást kaptunk nyári programjainkhoz.

 

     A Vas Megyei Közgyűlés Turisztikai- és Sport Bizottságának pályázatán, a megyei  önkormányzat turisztikai célú előirányzatából  elnyert 50.000.-Ft összegű támogatás nyári programjainkhoz nyújtott segítséget.

 

 

Publikációk, média:

 

     2009 évben kiadtuk újabb hírlevelünket "A Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány Közleményei - 4" címmel, melyben az alapítvány előző időszakbeli tevékenységéről, eredményeinkről számoltunk be.

 

     Tevékenységünkről rendszeresen beszámolt a média (Körmendi Híradó, Rábavidék, Vas Népe, Szombathelyi Est, Körmendi Városi Televízió, Rádió8 Körmend), illetve az érdeklődők olvashattak munkánkról, megfigyelési eredményeinkről a http://www.observatory.hu internetes oldalunkon is.

 

 

 

 

Egyéb:

 

     2009-ben az SZJA 1%-os összegének felajánlásaiból összesen 119.689.-Ft folyt be alapítványunkhoz, melynek segítségével egy naptávcsövet vásároltunk tudományos tevékenységünk színvonalának emelésére.

      Alapító Okiratunkban és a Szervezeti- és Működési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően 2009 évben alapítványunk pályázatot írt ki a Csillagászat Nemzetközi Éve alkalmából általános iskolai tanulók részére.

A pályázaton nyertes tanulók 5 nap díjtalan táborozási és távcsőhasználati lehetőséget kaptak az alapítvány csillagvizsgálójánál előre egyeztetett időpontban.

     Hat fővel vettünk részt a Magyar Csillagászati Egyesület által szervezett Meteor?09 Távcsöves Találkozón, ahol hasznos megbeszélésekre, kapcsolatok ápolására került sor a szakmai előadások és vetítések közötti szünetekben illetve esténként. Együttműködésünk keretében az alapítvány tulajdonát képező rendezvénysátrat kölcsön adtuk a találkozó idejére.

     Az ajándékba kapott vagy vásárolt könyvek, bekötött folyóiratok, CD és DVD lemezek beleltározása az adományként kapott és számítógépre feltelepített NetLib|Szikla21 Integrált Könyvtári Rendszerbe megtörtént. A könyvekben a leltári szám és az alapítvány tulajdonjogát rögzítő bélyegzés feltüntetésre került.

 

2008.12.31.: 562 db dokumentum van leltárban      674.087.-Ft értékben.

2009.12.31.: 566 db dokumentum van leltárban      684.749.-Ft értékben.

 

Gyarapodás: 4 db dokumentum                               10.662.-Ft értékben.

 

     Tevékenységünk elősegítésére illetve más hasonló profilú szervezetek munkájának támogatására velük együttműködünk, közös észlelési, megfigyelési és tapasztalatcsere programokat szervezünk.

Írásos együttműködési megállapodásunk van az alábbiakban felsorolt szervezetekkel:

 

Hazai szervezetek:

Ssz.

Szervezet megnevezése

Székhelye

Együttműködés kezdete

1.

NyME Savaria Egyetemi Központ

Szombathely

2005

2.

Magyar Csillagászati Egyesület

Budapest

2006

3.

Vega Csillagászati Egyesület

Zalaegerszeg

2006

4.

Kunszentmártoni Csillagászati Egyesület

Kunszentmárton

2007

5.

Tourinform Iroda

Körmend

2008

6.

Horváth Ranch Kft.

Nádasd

2008

 

Külföldi szervezetek:

Ssz.

Szervezet megnevezése

Székhelye

Együttműködés kezdete

1.

Slovenská Ústredná Hvezdáren v Hurbanove. Narodné Metodické Centrum

Hurbanovo, Szlovákia

2004

2.

Vulkanland Sternwarte

(Astro Club Auersbach)

Auersbach, Ausztria

2004

3.

Burgenlandische Amateurastronomer

Bad Sauerbrunn, Ausztria

2004

 

Hegyhátsál, 2010. február 8.

 

                                                                                                 Tuboly Vince

                                                                                              kuratórium elnöke

 

Számviteli beszámoló
Alapítványunk az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyugat-DunántúliRégió Körmendi Fiókjánál 
vezetteti 11747020-20033538. számú bankszámláját.
A pénzmozgásról rendszeresen értesítést kapunk, naprakészen ismerjük pénzügyi helyzetünket.
A befizetések és kiadások vezetése naplófőkönyvben történik az előírásoknak megfelelően.
Az alapítvány 2009. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.
Adószám: 18893414-1-18
Alapítvány megnevezése: Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány
Alapítvány címe: 9915 Hegyhátsál, Fő u 19 
EGYSZERÜSÍTETT MÉRLEG  -  2009
a 224/2000 (XII 19) Korm rendelet 1 sz melléklete szerint
Sorszám A tétel megnevezése Előző év Módosítás Tárgyév
(Ft) (Ft) (Ft)
1 A Befektetett eszközök (2 - 4 sorok) 3 798 825 Ft 0 Ft 7 934 886 Ft
2    I IMMATERIÁLIS JAVAK      
3   II TÁRGYI ESZKÖZÖK 638 325 Ft   7 934 886 Ft
4  III BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 3 160 500 Ft    
5 B Forgóeszközök  (6 - 9 sorok) 5 036 349 Ft   18 112 Ft
6    I KÉSZLETEK      
7   II KÖVETELÉSEK      
8  III ÉRTÉKPAPÍROK      
9  IV PÉNZESZKÖZÖK 5 036 349 Ft   18 112 Ft
10 Eszközök (aktívák) ÖSSZESEN (1+5) 8 835 174 Ft   7 952 998 Ft
11 C Saját tőke (12 - 16 sorok) 1 286 644 Ft   7 652 998 Ft
12    I INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 912 935 Ft   100 000 Ft
13   II TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY     7 185 227 Ft
14  III LEKÖTÖTT TARTALÉK      
15 IV TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (Közhaszn.tev.-ből) 373 709 Ft   367 771 Ft
16  V TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLL TEV-BŐL      
17 D Tartalék 6 806 530 Ft    
18 E Céltartalékok 742 000 Ft    
19 F Kötelezettségek (20 - 21 sorok) 0 Ft   300 000 Ft
20    I HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK      
21   II RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK     300 000 Ft
22 Források (passzívák) ÖSSZESEN (11+17+18+19) 8 835 174 Ft   7 952 998 Ft
Hegyhátsál, 2010. február 8.
Tuboly Vince
kuratórium elnöke
Adószám: 18893414-1-18
Alapítvány megnevezése: Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány
Alapítvány címe: 9915 Hegyhátsál, Fő u. 19. 
EREDMÉNYLEVEZETÉS   -   2009
a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet  3.  sz.  melléklete szerint
 Adatok ezer forintban
  Tétel megnevezése Előző év Helyesb. Tárgyév
A ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (I+II) 8 835 0 1 606
I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5) 5 675   1 606
1 Közhasznú célú működésre kapott támogatás 670   747
  a./ alapítótól      
  b./ központi költségvetésből 103   120
  c./ helyi önkormányzattól      
  d./ egyéb 567   627
2 Pályázati úton elnyert támogatás 1 944   366
3 Közhasznú tevékenységből származó bevétel 2 683   291
4 Tagdíjból származó bevétel 75   0
5 Egyéb bevétel 303   202
II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 3 160   0
B VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 0   0
1 Pénzügyileg rendezett bevételek      
2 Pénzbevételt nem jelentő bevételek      
C TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTELEK (AI + B1) 5 675   1 606
D PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK (AII + B2) 3 160   0
E KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1+2+3+4) 5 036   1 588
1 Ráfordításként érvényesíthető kiadások 193   379
2 Ráfordítást jelentő eszközváltozások 150    
3 Ráfordítást jelentő elszámolások 4 693   1 209
4 Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 0   0
F VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1+2+3+4) 0   0
1 Ráfordításként érvényesíthető kiadások      
2 Ráfordítást jelentő eszközváltozások      
3 Ráfordítást jelentő elszámolások      
4 Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások      
G TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNY (1 + 2) 477   368
1 Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A1-E1-E4) 477   368
2 Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B1-F1-F4)      
  Tétel megnevezése Tárgyév   Helyesb.
H NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNY (1+2) -1 683   -1 209
1 Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (AII-E2-E3) -1 683   -1 209
2 Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B2-F2-F3)      
I ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (B1-F1)+H2 0   0
J FIZETENDŐ TÁRSASÁGI ADÓ 0   0
K TÁRGYÉVI EREDMÉNY -1 206   -841
1 Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A1+AII)-(E1+E2+E3) -1 206   -841
2 Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) 0   0
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
  Tétel megnevezése Előző év Helyesb. Tárgyév
A Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 0 0 0
1 Bérköltség 0   0
     ebből: megbízási díjak 0   0
                tiszteletdíjak 0   0
2 Személyi jellegű egyéb kifizetések 0   0
3 Bérjárulékok  0   0
B Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások 193   379
C Értékcsökkenési leírás 0   0
D Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások 4 740   1 089
E A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 0   0
     ebből továbbutalt, ill. átadott támogatások 0   0
F Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege 103   120
  Összesen (A+B+C+D+E) 5 036   1 588
Hegyhátsál, 2010. február 8.
Tuboly Vince
kuratórium elnöke

 
2024.június 24. hétfő
HKSzCsPSzV
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Holdfelvételek
Moon Photos
VÁLTOZÓCSILLAG MEGFIGYELŐK RÉSZÉRE
For Variable Star Observers 


SUPERNOVAEDWARF NOVAENEAR EARTH ASTEROIDS
NAPI FRISS HÍREK


CSILLAGÁSZAT.HU


Linkajánlat
Albireo Amatőrcsillagász Klub
Az Univerzum képekben
CSIMABI A csillagászat magyar nyelvű bibliográfiája
SCUTUM CSILLAGVIZSGÁLÓ
Kunszentmártoni Csillagászati, Környezet- és Természetvédő Egyesület
MEGAPORT

Magyar Csillagászati Egyesület


TávcsődiszkontSZŰKEBB HÁZUNKTÁJA

A KÖRMENDI KISTÉRSÉG

magyarul


english
deutsch
sloven

 A Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány honlapja.