2010 évi beszámoló jelentés


HEGYHÁTI CSILLAGVIZSGÁLÓ
HEGYHÁTSÁL, Fő utca 49.

Csillagvizsgáló GPS Location:
46.95505 North, 16.64380 East

ELÉRHETŐSÉGEK:

Levelezési cím:
9915 Hegyhátsál, Fö u. 19.
 • Bankszámlaszám: 
 • 11747020-20033538
 • Adószámunk: 18893414-1-18

TÁVCSÖVES BEMUTATÁS ELŐZETES TELEFONOS EGYEZTETÉS ALAPJÁN

06/30/937-6283

Részvételi alapdíj 4 főig:

5.000.-Ft, ezen felül

Diákoknak: 1.000.-Ft/fő

Felnőtteknek: 2.000.-Ft/fő

Program tartalma: 

Szakmai vezetés, távcsöves bemutatás. Időtartama: 2 óra

   FOTOGALÉRIA
SZJA 1%
1%-ának részünkre történő felajánlásával!
(18893414-1-18)

BESZÁMOLÓ JELENTÉSEK 

2 0 0 9 * 2 0 1 0 * 2 0 1 1 * 2 0 1 2 * 2 0 1 3 * 2 0 1 4 * 2 0 1 5 * 2 0 1 6 * 2 0 1 7 * 2 0 1 8 * 2 0 1 9 * 2 0 2 0 * 2 0 2 1 * 2 0 2 2 "

ÉSZLELÉSI AJÁNLAT


- HOLD
- JUPITER esti égbolton


(Jene Sándor animációja a 2015.03.20-i részleges napfogyatkozásról)


Alapítványunk céljairól
KORÁBBI HÍREK

2004.06.08.A letolható tetejű épület munkálatai. A tetőszerkezet áthelyezése emberi erővel.Épül a letolható tetejű csillagvizsgáló. A letolt tetőt tartó oszlopok helyének betonozása (2005.április).MCSE-MTT Tarján 200617P_20071213Teljes holdfogyatkozás 2008.02.21-én.Teljes holdfogyatkozás 2008.02.21-én (Németh Róbert)Eris_20080904_20080906Szent Iván - éj 201020110203
tov�bbi k�pek >>

A HEGYHÁTI CSILLAGVIZSGÁLÓ AVATÁSAFÖLDRENGÉSEK
, csütörtök Legyen a kezdőlapom !

Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány

   H e g y h á t s á l

 

Beszámoló jelentés a 2010. évi munkáról

 

A Vas Megyei Bíróság Pk.60.090/2002/4. számú végzésével a 2002. november 10-én kelt alapító okirattal létrehozott HEGYHÁTI CSILLAGVIZSGÁLÓ ALAPÍTVÁNY-t, mint közhasznú szervezetet 33/2002. sorszám alatt nyilvántartásba vette.

 

Alapítók:        Jámbori Tamás        Körmend, IV. Béla király u. 13. szám

Varga József                         Bajánsenye, Rákóczi u. 15. szám alatti lakosok.

 

Az alapítvány induló vagyona: 100 000.-Ft (Egyszázezer forint).

 

Az alapítványt 4 fős kuratórium vezeti:

 

            Elnök:             Tuboly Vince              Hegyhátsál, Fő u. 19.

            Titkár:             Horváth Tibor             Hegyhátsál, Fő u. 74.

            Tag:                Hegedűs Balázs         Szarvaskend, Iskola u. 20.

            Tag:                Póczek Sándor          Nádasd, Táncsics u. 14.

 

Az alapítvány székhelye:                Hegyhátsál, Fő u. 19.

 

Az alapítvány képviselője:             Tuboly Vince 9915 Hegyhátsál, Fő u. 19.

 

Az alapítvány közhasznúsági fokozata:  közhasznú

 

Az alapítvány célja, valamint célja szerinti besorolása:

 

3.  Tudományos tevékenység, kutatás

 

Az alapítvány nyitott.

 

Az alapítvány további tagjainak száma: 3 fő

 

A beszámoló tartalma:

 1. Számviteli beszámoló
 2. A költségvetési támogatás felhasználása
 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
 4. Cél szerinti juttatások kimutatása
 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól stb. kapott támogatás mértéke
 6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
 7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

 

 

1./ Számviteli beszámoló

 

A Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány 2010. évi beszámolójának mérlegét és eredmény-levezetését a számviteli törvény előírásának megfelelő formában a melléklet tartalmazza.

Alapítványunk az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyugat-Dunántúli Régió Körmendi Fiókjánál vezetteti 11747020-20033538. számú bankszámláját.

A pénzmozgásról rendszeresen értesítést kapunk, naprakészen ismerjük pénzügyi helyzetünket.

A befizetések és kiadások vezetése naplófőkönyvben történik az előírásoknak megfelelően.

 

Az alapítvány 2010. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.


Az egyszerűsített mérleg adatai

Az alapítvány befektetett eszközeinek értéke: 9454 eFt.
A forgóeszköz értéke 257 eFt, melyből a bank, a pénztár záró egyenlege: 257 eFt

A saját tőke összege 8261 eFt, az előző évhez képest 608 eFt-os növekedést mutat.

A tárgyévi közhasznúsági tevékenység eredménye: -1412 eFt.

Eredmény-kimutatás adatai

A 2010. évi összes bevétel 750 e Ft, mely az előző évhez képest 856 eFt csökkenést mutat.

Az összes közhasznú ráfordítás 1679 e Ft, az előző évinél 91 eFt-tal több.

 

2./ Költségvetési támogatás felhasználása

Az alapítvány 2010. évben 92 eFt költségvetési támogatást kapott (SzJA 1 %-a). Az összeg az Alapítvány nagyobb részt cél szerinti tevékenységeire, elenyésző hányada működésre lett felhasználva.

 

3./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Saját tőke összetétele:

Saját tőke:                        8 261 eFt
Induló tőke:                      7 285 eFt
Tőkeváltozás:                 +   976 eFt
Tárgyévi eredmény:         - 1 412 eFt

 

Az előző évhez képest a tárgyévi eredmény negatív irányba módosult, mivel -841 eFt-ról

-1412 eFt-ra módosult.

Az induló tőke az alapítvány tagjai- és támogatói által befizetett összeg.

Eszközeink pénzeszközökből és tárgyi eszközökből állnak.

A tárgyi eszközök értéke 8734 eFt. Főleg kisebb tárgyi eszközök kerültek beszerzésre, melyeket pályázati forrásokból finanszíroztunk.

 

Kötelezettségeink: 1450 eFt tagi kölcsön.

 

4./ Cél szerinti juttatások kimutatása

 

A Nemzeti Civil Alapprogram keretén belüli 2009. évi pályázaton elnyert támogatás összege: 441 e Ft,

            ebből a tárgyévben 155 eFt került az alapítványhoz átutalásra.

A Nemzeti Civil Alapprogram keretén belüli 2010. évi pályázaton elnyert támogatás összege: 177 e Ft,

            ebből a tárgyévben 177 eFt került az alapítványhoz átutalásra.

Cél szerinti tevékenység támogatása pályázati forrásból:  -  eFt

 

5./ A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól stb. kapott támogatás mértéke:

 

Támogatást 2010 évben a fenti szervektől nem kaptunk.

 

6./ A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege:

Vezető tisztségviselők juttatásban nem részesültek.

7./ A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

 

Rendezvények:

 

     Alapítványunk 2003-tól tart rendszeres nyári és őszi programokat, távcsöves bemutatásokat az Őrségbe, illetve Körmend környékére látogató csoportoknak, legyenek azok gyalogtúrázó budapesti iskolai osztályok, autóbuszos kiránduló csoportok, kerékpáros túrázó-csoportok vagy egyszerűen csak a környékünkön pihenő, az ország távoli részeiből való családok, baráti körök.

     Alapítványunk szervesen kapcsolódik a helyi hagyományőrző, szabadidős, kulturális és a helyi közösséget erősítő rendezvényekhez, programokhoz is.

 

     1./ 2010. január 30-án  "A Mars éjszakája" címmel távcsöves bemutatást tartottunk az érdeklődők számára. A földközelben levő szomszédos bolygón a sarki jégsapkákon kívül a száraz alakzatokat is megcsodálhatta a megjelent 38 fő érdeklődő.

 

     2./ 2010. április 24-én "A Csillagászat Napja" című, az egész világra kiterjedő programban részt vettünk, nyílt napot, távcsöves bemutatást tartottunk.

A résztvevők száma 76 fő volt.

 

     3./ 2010. május 18-án  középiskolások a hegyhátsáli csillagvizsgálónál.

A TÁMOP-3.1.4-08/2 kódszámú, "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben" című projekt keretében középiskolás diákok szervezett látogatást tettek a csillagvizsgálónál. A résztvevők száma: 54 fő volt.

Bemutatásra került Horváth Tibor lakóháza előtt az 1999. augusztus 11-i teljes napfogyatkozás emlékére emelt szobor, a csillagvizsgáló távcsövei és műszerei, a bemutató teremben levő "A Hubble űrtávcső legszebb felvételei" című kiállítás. A diákok 1 órás előadást hallgattak meg a távcsövek világáról.

 

     4./ 2010. tavaszán került sor a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Körmendi Polgári Védelmi Kirendeltsége által szervezett 2010. évi ifjúsági versenyére.

A díjazottak részére alapítványunk táborozási és távcsövezési lehetőséget ajánlott fel.

 

     5./ 2010. június elején a Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány pályázatot hirdetett 5 - 14 éves gyermekek részére "Csillagászati gyermekrajz pályázat" címmel. A pályázat célja: Elősegíteni az általános iskolai csillagászati oktatást, ismeretterjesztést, képzőművészeti képzést. A rajzpályázatra 12 gyermek nevezett be (Czigány Nikoletta, Dervalics Enikő, Dervalics Krisztián, Horváth Ádám, Horváth Doroti, Horváth Krisztián, Horváth Melitta, Horváth Vivien, Károlyi Anett, Mándli Ivett, Németh Kíra, Németh Orsolya). Eredményesen szerepeltek, így a csillagászati témájú gyermekrajzok kiállításra kerülnek a Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány bemutató- és előadótermében 2010. június 24-től augusztus 30-ig. A kiállítást megtekintők száma 214 fő volt. A legszebb alkotások láthatók a http://www.observatory.hu internetes oldalunkon.

 

     6./ 2010. június 19-én már hagyományosan a nyári napfordulót ünnepelve "Szent Iván éji csillagvarázs" címmel Hegyhátsálon déltől egészen másnap hajnalig tartó szórakoztató programokkal, távcsöves bemutatással, képkiállítással, kiselőadásokkal, tábortűzi vigasságokkal álltunk az aktív látogatók rendelkezésére. A rendezvényen 165 fő vett részt.

 

     7./ 2010. augusztus 9-től augusztus 15-ig csillagászati tábort szerveztünk az alapítvány birtokán. A táborban 24 fő vett részt, ismerkedve a természettel és az égi dolgokkal.

 

     8./ 2010. augusztus 13 és 14-én az őrségi Szőce község rendezvényén tartottunk előadásokat, vetítést és távcsöves bemutatást. Az érdeklődők száma: 650 fő volt.

 

     9./ 2010. szeptember 24-én részt  vettünk a becsehelyi amatőr csillagvizsgáló avatásán. Az alapítványt  8 fővel képviseltük.

 

     10./  2010. december 30-án év végi értékelést tartottunk a Halász Csárda Panzió és Étteremben Körmenden, ahova az aktív segítőinket is meghívtuk. Megvitattuk tudományos, illetve ismeretterjesztő tevékenységünket, az év során keletkezett tapasztalatainkat és a jövő év munkatervét.

 

Kiállítások:

- A Hubble űrtávcső legszebb felvételei. (2010.01.30 - 2010.05.30.)

- Gyermekrajz kiállítás. (2010.06.24 - 2010.08.30.)

- Természetfelvételek. Fotókiállítás. (2010.09.01 - 2010.12.31.)

 

Tudományos tevékenység:

     A rendezvények mellett derült éjszakákon tudományos munka folyik a csillagvizsgálóban.

A tudományos megfigyelések az 50cm-es Ritchey-Chrétien távcsőre szerelt FLI CM9-es CCD kamerával illetve egy CANON EOS 450D színes fotókamerával folynak.

Főbb megfigyelési témák:

 • Szupernóvák (Hegyi N., Horváth T., Tuboly V.)
 • Nóvák (Horváth T., Tuboly V.)
 • Változócsillagok (Tuboly V.)
 • Földsúroló kisbolygók (Hegyi N., Horváth T., Tuboly V.)
 • Kisbolygók (Hegyi N., Horváth T., Tuboly V.)
 • Üstökösök (Hegyi N., Horváth T., Preczlik G.,Tuboly V.)
 • Törpebolygók (Hegyi N., Horváth T., Tuboly V.)
 • Kuiper - objektumok (Hegyi N.)
 • Bolygók (Hegyi N, Németh R., Preczlik G., Tuboly V.)
 • Hold-alakzatok (Hegyi N, Horváth T., Németh R., Preczlik G., Tuboly V.)
 • Csillagködök, galaxisok, csillaghalmazok

(Hegyi N, Horváth T., Németh R., Preczlik G., Tuboly V.)

 

     Megfigyeléseinket illetve eredményeinket hazai- és nemzetközi gyűjtőközpontokba továbbítjuk hasznosítás céljából.

Az elért eredményeket saját internetes honlapunkon publikáljuk.

 

Pályázati tevékenység:

     Az NCA Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatósága a 2009/2010-es időszakra 440.600.-Ft összegű támogatást ítélt meg működési kiadásaink finanszírozásának elősegítésére. A keretösszeg teljes felhasználása (154.210.-Ft) a 2010-es évben realizálódott. Segítségével beszerzésre került egy multifunkcionális készülék (fénymásoló, nyomtató, szkenner), egy áramfejlesztő és egy kávé- és teafőzőgép illetve nagy segítség volt a közüzemi számlák fedezéséhez, hírlevelünk kiadásához, csillagászati könyvtárunk szakmai bővítéséhez.

     Az NCA Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatósága a 2010/2011-es időszakra 177.100.-Ft összegű támogatást ítélt meg működési kiadásaink finanszírozásának elősegítésére.

Segítségével beszerzésre került egy benzinmotoros önjáró fűnyíró, továbbá alapítványunk működését nagyban megerősítette a támogatás.

 

Publikációk, média:

     Tevékenységünkről rendszeresen beszámolt a média (Körmendi Híradó, Rábavidék, Vas Népe, Szombathelyi Est, Körmendi Városi Televízió, Rádió8 Körmend), illetve az érdeklődők olvashattak munkánkról, megfigyelési eredményeinkről a http://www.observatory.hu internetes oldalunkon is.

     Megállapíthatjuk, hogy a csillagvizsgálónál 2010 évben személyesen mintegy 1500 fő látogató volt, de a médián keresztül mintegy 10 ezer fő került velünk kapcsolatba.

 

Egyéb:

     2010-ben az SZJA 1%-os összegének felajánlásaiból összesen 91.595.-Ft folyt be alapítványunkhoz, melyből színszűrőket és egy professzionális fotóállványt vásároltunk tudományos tevékenységünk színvonalának emelésére.

      Alapító Okiratunkban és a Szervezeti- és Működési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően 2010 évben alapítványunk pályázatot írt ki "Csillagászati gyermekrajz pályázat"

címmel. Erről bővebben az 5. sz. pontban olvashatunk.

     Hat fővel vettünk részt a Magyar Csillagászati Egyesület által szervezett Meteor?10 Távcsöves Találkozón, ahol hasznos megbeszélésekre, kapcsolatok ápolására került sor a szakmai előadások és vetítések közötti szünetekben illetve esténként.

     Az ajándékba kapott vagy vásárolt könyvek, bekötött folyóiratok, CD és DVD lemezek beleltározása az adományként kapott és számítógépre feltelepített NetLib|Szikla21 Integrált Könyvtári Rendszerbe megtörtént. A könyvekben a leltári szám és az alapítvány tulajdonjogát rögzítő bélyegzés feltüntetésre került.

 

2009.12.31.: 566 db dokumentum van leltárban      684.749.-Ft értékben.

2010.12.31.: 572 db dokumentum van leltárban      692.959.-Ft értékben.

 

Gyarapodás: 6 db dokumentum                               8.210.-Ft értékben.

 

     Tevékenységünk elősegítésére illetve más hasonló profilú szervezetek munkájának támogatására velük együttműködünk, közös észlelési, megfigyelési és tapasztalatcsere programokat szervezünk.

Írásos együttműködési megállapodásunk van az alábbiakban felsorolt szervezetekkel:

 

Hazai szervezetek:

Ssz.

Szervezet megnevezése

Székhelye

Együttműködés

1.

NyME Savaria Egyetemi Központ

Szombathely

2005

2.

Magyar Csillagászati Egyesület

Budapest

2006

3.

Vega Csillagászati Egyesület

Zalaegerszeg

2006

4.

Kunszentmártoni Csillagászati Egyesület

Kunszentmárton

2007

5.

Tourinform Iroda

Körmend

2008

6.

Horváth Ranch Kft.

Nádasd

2008

 

Külföldi szervezetek:

Ssz.

Szervezet megnevezése

Székhelye

Együttműködés

1.

Slovenská Ústredná Hvezdáren v Hurbanove. Narodné Metodické Centrum

Hurbanovo, Szlovákia

2004

2.

Vulkanland Sternwarte

(Astro Club Auersbach)

Auersbach, Ausztria

2004

3.

Burgenlandische Amateurastronomer

Bad Sauerbrunn, Ausztria

2004

 

Hegyhátsál, 2011. január 12.

 

 

                                                                                                 Tuboly Vince

                                                                                              kuratórium elnöke

 

Számviteli beszámoló

Alapítványunk az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyugat-DunántúliRégió Körmendi Fiókjánál

vezetteti 11747020-20033538. számú bankszámláját.

A pénzmozgásról rendszeresen értesítést kapunk, naprakészen ismerjük pénzügyi helyzetünket.

A befizetések és kiadások vezetése naplófőkönyvben történik az előírásoknak megfelelően.

Az alapítvány 2010. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Adószám: 18893414-1-18

Alapítvány megnevezése: Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány

Alapítvány címe: 9915 Hegyhátsál, Fő u 19 

EGYSZERÜSÍTETT MÉRLEG  -  2010

a 224/2000 (XII 19) Korm rendelet 1 sz melléklete szerint

Sorszám

A tétel megnevezése

Előző év

Módosítás

Tárgyév

(Ft)

(Ft)

(Ft)

1

A Befektetett eszközök (2 - 4 sorok)

7 934 886 Ft

0 Ft

9 453 819 Ft

2

   I IMMATERIÁLIS JAVAK

 

 

720 158 Ft

3

  II TÁRGYI ESZKÖZÖK

7 934 886 Ft

 

8 733 661 Ft

4

 III BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

 

 

 

5

B Forgóeszközök  (6 - 9 sorok)

18 112 Ft

 

256 977 Ft

6

   I KÉSZLETEK

 

 

 

7

  II KÖVETELÉSEK

 

 

 

8

 III ÉRTÉKPAPÍROK

 

 

 

9

 IV PÉNZESZKÖZÖK

18 112 Ft

 

256 977 Ft

10

Eszközök (aktívák) ÖSSZESEN (1+5)

7 952 998 Ft

 

9 710 796 Ft

11

C Saját tőke (12 - 16 sorok)

7 652 998 Ft

 

8 260 796 Ft

12

   I INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE

100 000 Ft

 

7 285 227 Ft

13

  II TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY

7 185 227 Ft

 

2 388 098 Ft

14

 III LEKÖTÖTT TARTALÉK

 

 

 

15

IV TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (Közhaszn.tev.-ből)

367 771 Ft

 

-1 412 529 Ft

16

 V TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLL TEV-BŐL

 

 

 

17

D Tartalék

 

 

 

18

E Céltartalékok

 

 

 

19

F Kötelezettségek (20 - 21 sorok)

300 000 Ft

 

1 450 000 Ft

20

   I HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

 

 

 

21

  II RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

300 000 Ft

 

1 450 000 Ft

22

Források (passzívák) ÖSSZESEN (11+17+18+19)

7 952 998 Ft

 

9 710 796 Ft

Hegyhátsál, 2011. január 12.

   Tuboly Vince

kuratórium elnöke

 

 

 

 

 

Adószám: 18893414-1-18

Alapítvány megnevezése: Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány

Alapítvány címe: 9915 Hegyhátsál, Fő u. 19. 

EREDMÉNYLEVEZETÉS   -   2010

a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet  3.  sz.  melléklete szerint

 Adatok ezer forintban

 

Tétel megnevezése

Előző év

Helyesb.

Tárgyév

A

ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (I+II)

1 606

0

750

I.

Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5)

1 606

 

750

1

Közhasznú célú működésre kapott támogatás

747

 

267

 

a./ alapítótól

 

 

 

 

b./ központi költségvetésből

120

 

92

 

c./ helyi önkormányzattól

 

 

 

 

d./ egyéb

627

 

175

2

Pályázati úton elnyert támogatás

366

 

331

3

Közhasznú tevékenységből származó bevétel

291

 

142

4

Tagdíjból származó bevétel

0

 

10

5

Egyéb bevétel

202

 

 

II.

Pénzbevételt nem jelentő bevételek

0

 

0

B

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

0

 

0

1

Pénzügyileg rendezett bevételek

 

 

 

2

Pénzbevételt nem jelentő bevételek

 

 

 

C

TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTELEK (AI + B1)

1 606

 

750

D

PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK (AII + B2)

0

 

0

E

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1+2+3+4)

1 588

 

1 679

1

Ráfordításként érvényesíthető kiadások

379

 

1 546

2

Ráfordítást jelentő eszközváltozások

 

 

87

3

Ráfordítást jelentő elszámolások

1 209

 

46

4

Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

0

 

0

F

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1+2+3+4)

0

 

0

1

Ráfordításként érvényesíthető kiadások

 

 

 

2

Ráfordítást jelentő eszközváltozások

 

 

 

3

Ráfordítást jelentő elszámolások

 

 

 

4

Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

 

 

 

G

TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNY (1 + 2)

368

 

-1 279

1

Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A1-E1-E4)

368

 

-1 279

2

Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B1-F1-F4)

 

 

 

 

Tétel megnevezése

Tárgyév

 

Helyesb.

H

NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNY (1+2)

-1 209

 

-46

1

Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (AII-E2-E3)

-1 209

 

-46

2

Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B2-F2-F3)

 

 

 

I

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (B1-F1)+H2

0

 

0

J

FIZETENDŐ TÁRSASÁGI ADÓ

0

 

0

K

TÁRGYÉVI EREDMÉNY

-841

 

-1 412

1

Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A1+AII)-(E1+E2+E3)

-841

 

-1 412

2

Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

 

Tétel megnevezése

Előző év

Helyesb.

Tárgyév

A

Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások

0

0

0

1

Bérköltség

0

 

0

 

   ebből: megbízási díjak

0

 

0

 

              tiszteletdíjak

0

 

0

2

Személyi jellegű egyéb kifizetések

0

 

0

3

Bérjárulékok

0

 

0

B

Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások

379

 

41

C

Értékcsökkenési leírás

0

 

0

D

Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások

1 089

 

1 546

E

A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)

0

 

0

 

   ebből továbbutalt, ill. átadott támogatások

0

 

0

F

Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege

120

 

92

 

Összesen (A+B+C+D+E)

1 588

 

1 679

Hegyhátsál, 2011. január 12.

  Tuboly Vince

kuratórium elnöke

 

 
2024.július 18. csütörtök
HKSzCsPSzV
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Holdfelvételek
Moon Photos
VÁLTOZÓCSILLAG MEGFIGYELŐK RÉSZÉRE
For Variable Star Observers 


SUPERNOVAEDWARF NOVAENEAR EARTH ASTEROIDS
NAPI FRISS HÍREK


CSILLAGÁSZAT.HU


Linkajánlat
Albireo Amatőrcsillagász Klub
Az Univerzum képekben
CSIMABI A csillagászat magyar nyelvű bibliográfiája
SCUTUM CSILLAGVIZSGÁLÓ
Kunszentmártoni Csillagászati, Környezet- és Természetvédő Egyesület
MEGAPORT

Magyar Csillagászati Egyesület


TávcsődiszkontSZŰKEBB HÁZUNKTÁJA

A KÖRMENDI KISTÉRSÉG

magyarul


english
deutsch
sloven

 A Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány honlapja.