2011 évi beszámoló jelentés


HEGYHÁTI CSILLAGVIZSGÁLÓ
HEGYHÁTSÁL, Fő utca 49.

Csillagvizsgáló GPS Location:
46.95505 North, 16.64380 East

ELÉRHETŐSÉGEK:

Levelezési cím:
9915 Hegyhátsál, Fö u. 19.
 • Bankszámlaszám: 
 • 11747020-20033538
 • Adószámunk: 18893414-1-18

TÁVCSÖVES BEMUTATÁS ELŐZETES TELEFONOS EGYEZTETÉS ALAPJÁN

06/30/937-6283

Részvételi alapdíj 4 főig:

5.000.-Ft, ezen felül

Diákoknak: 1.000.-Ft/fő

Felnőtteknek: 2.000.-Ft/fő

Program tartalma: 

Szakmai vezetés, távcsöves bemutatás. Időtartama: 2 óra

   FOTOGALÉRIA
SZJA 1%
1%-ának részünkre történő felajánlásával!
(18893414-1-18)

BESZÁMOLÓ JELENTÉSEK 

2 0 0 9 * 2 0 1 0 * 2 0 1 1 * 2 0 1 2 * 2 0 1 3 * 2 0 1 4 * 2 0 1 5 * 2 0 1 6 * 2 0 1 7 * 2 0 1 8 * 2 0 1 9 * 2 0 2 0 * 2 0 2 1 * 2 0 2 2 "

ÉSZLELÉSI AJÁNLAT


- HOLD
- JUPITER esti égbolton


(Jene Sándor animációja a 2015.03.20-i részleges napfogyatkozásról)


Alapítványunk céljairól
KORÁBBI HÍREK

Szupernova felvételek az 50 cm-es Ritchey-Chrétien távcsővel.MCSE-MTT Tarján 2006C/2006M4 (Swan)Környezetvédelmi és Természettudományi Tábor Hegyhátsál, 2007. július 16-22.SN 2007oo8P_20071218201003182010A ballon felfújása2008.11.01.2007.01.12. (nappali)
tov�bbi k�pek >>

A HEGYHÁTI CSILLAGVIZSGÁLÓ AVATÁSAFÖLDRENGÉSEK
, vasárnap Legyen a kezdőlapom !

Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány

   H e g y h á t s á l

 

Beszámoló jelentés a 2011. évi munkáról

 

A Vas Megyei Bíróság Pk.60.090/2002/4. számú végzésével a 2002. november 10-én kelt alapító okirattal létrehozott HEGYHÁTI CSILLAGVIZSGÁLÓ ALAPÍTVÁNY-t, mint közhasznú szervezetet 33/2002. sorszám alatt nyilvántartásba vette.

 

Alapítók:        Jámbori Tamás        Körmend, IV. Béla király u. 13. szám

Varga József                         Bajánsenye, Rákóczi u. 15. szám alatti lakosok.

 

Az alapítvány induló vagyona: 100 000.-Ft (Egyszázezer forint).

 

Az alapítványt 4 fős kuratórium vezeti:

 

            Elnök:             Tuboly Vince              Hegyhátsál, Fő u. 19.

            Titkár:             Horváth Tibor             Hegyhátsál, Fő u. 74.

            Tag:                Hegedűs Balázs         Szarvaskend, Iskola u. 20.

            Tag:                Póczek Sándor          Nádasd, Táncsics u. 14.

 

Az alapítvány székhelye:                Hegyhátsál, Fő u. 19.

 

Az alapítvány képviselője:             Tuboly Vince 9915 Hegyhátsál, Fő u. 19.

 

Az alapítvány közhasznúsági fokozata:  közhasznú

 

Az alapítvány célja, valamint célja szerinti besorolása:

 

3.  Tudományos tevékenység, kutatás

 

Az alapítvány nyitott.

 

Az alapítvány további tagjainak száma: 3 fő

 

A beszámoló tartalma:

 1. Számviteli beszámoló
 2. A költségvetési támogatás felhasználása
 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
 4. Cél szerinti juttatások kimutatása
 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól stb. kapott támogatás mértéke
 6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
 7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

 

 

1./ Számviteli beszámoló

 

A Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány 2011. évi beszámolójának mérlegét és eredmény-levezetését a számviteli törvény előírásának megfelelő formában a melléklet tartalmazza.

Alapítványunk az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyugat-Dunántúli Régió Körmendi Fiókjánál vezetteti 11747020-20033538. számú bankszámláját.

2010. december 8-al pályázati projekt lebonyolításához a Savaria Takarékszövetkezetnél nyitottunk számlát 72100419-11073471. számlaszámmal. Ezen kizárólag a pályázattal kapcsolatos bevételek és kiadások vannak.

A pénzmozgásról rendszeresen értesítést kapunk, naprakészen ismerjük pénzügyi helyzetünket.

A befizetések és kiadások vezetése naplófőkönyvben történik az előírásoknak megfelelően.

 

Az alapítvány 2011. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.


Az egyszerűsített mérleg adatai

Az alapítvány befektetett eszközeinek értéke: 43 088 eFt.
A forgóeszköz értéke 2 956 eFt, melyből a bank, a pénztár záró egyenlege: 2 956 eFt

A saját tőke összege 40 795 eFt, az előző évhez képest 32 534 eFt-os növekedést mutat.

A tárgyévi közhasznúsági tevékenység eredménye: 2 842 eFt.

Eredmény-kimutatás adatai

A 2011. évi összes bevétel 3 816 e Ft, mely az előző évhez képest 3 066 eFt növekedést mutat.

Az összes közhasznú ráfordítás 42 195 e Ft, az előző évinél 40 516 eFt-tal több.

 

2./ Költségvetési támogatás felhasználása

Az alapítvány 2011. évben 76 eFt költségvetési támogatást kapott (SzJA 1 %-a). Az összeg az Alapítvány nagyobb részt cél szerinti tevékenységeire, elenyésző hányada működésre lett felhasználva.

 

3./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Saját tőke összetétele:

Saját tőke:              40 795 eFt
Induló tőke:                    8 848 eFt
Tőkeváltozás:                + 29 105 eFt
Tárgyévi eredmény:     +  2 842 eFt

 

Az előző évhez képest a tárgyévi eredmény pozitív irányba módosult, mivel  -1 412 eFt-ról

+ 2 842 eFt-ra módosult.

Az induló tőke az alapítvány tagjai- és támogatói által befizetett összeg.

Eszközeink pénzeszközökből és tárgyi eszközökből állnak.

A tárgyi eszközök értéke 37 838 eFt. Az építkezés mellett főleg kisebb tárgyi eszközök kerültek beszerzésre, melyeket pályázati forrásokból finanszíroztunk.

 

Kötelezettségeink: 5 250 eFt tagi kölcsön, mely az építkezés folyamatosságának biztosítása, valamint a törvényi előírásoknak való megfelelés következtében vált szükségessé.

 

4./ Cél szerinti juttatások kimutatása

 

Az alapítvány 2011 évben cél szerinti támogatást nem nyújtott.

 

5./ A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól stb. kapott támogatás mértéke:

 

Támogatást 2011 évben a fenti szervektől nem kaptunk.

 

6./ A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege:
Vezető tisztségviselők juttatásban nem részesültek.

 

7./ A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

 

Rendezvények:

 

     Alapítványunk 2003-tól tart rendszeres nyári és őszi programokat, távcsöves bemutatásokat az Őrségbe, illetve Körmend környékére látogató csoportoknak, legyenek azok gyalogtúrázó budapesti iskolai osztályok, autóbuszos kiránduló csoportok, kerékpáros túrázó-csoportok vagy egyszerűen csak a környékünkön pihenő, az ország távoli részeiből való családok, baráti körök.

     Alapítványunk szervesen kapcsolódik a helyi hagyományőrző, szabadidős, kulturális és a helyi közösséget erősítő rendezvényekhez, programokhoz is.

     Rendszeresen fogadtuk a látogató csoportokat, részükre szakmai vezetést biztosítottunk egyrészt a bemutató teremben levő kiállításokkal, másrészt a csillagászati távcső és egyéb műszereink bemutatásával kapcsolatosan.

A látogatások során a legtöbb alkalommal távcsöves bemutatásra is sor került; nappal a napfoltokat és a napkitöréseket mutattuk be naptávcsövünkön keresztül, éjszaka pedig a Hold, a bolygók, egyéb égitestek, galaxisok, csillagködök látványos megjelenésével arattunk sikert.

 

Programok:

 

     2011. január 4-én részleges napfogyatkozást figyeltünk meg és mutattunk be a délelőtt folyamán. A jelenségről készült felvételek közül került ki egy olyan, melyet az Élet és Tudomány című hetilap is leközölt, sőt a hónap fotójává választott.

 

     2011. június 15-én a teljes holdfogyatkozás jelensége alkalmával szerveztünk éjfélig tartó programsorozatot az érdeklődők számára. Volt projektoros előadás a távcsövekkel kapcsolatban, a kiállító teremben bemutatott képekről ismertetés és konzultáció, távcsöves bemutatás a holdfogyatkozás jelenségéről. Ez utóbbit sokan le is fotózták fényképezőgépükkel.  Az órákon át tartó jelenség alatt sor került tábortüzes piknikezésre és mélyreható beszélgetésekre is.

A rendezvényen összesen 142 fő (köztük 81 fő fizető és 7 fő kisebb összegeket adományozó) vendégünk volt.

 

     2011. június 23-án a szőcei néptáncos tábor résztvevői számára tartottunk jól sikerült, projektoros vetítéssel egybekötött előadást és este távcsöves bemutatást.  A rendezvényen 30 fő vett részt.

 

     2011. június 25-én "Szent Iván éji csillagvarázs" címmel a nyári napéjegyenlőség éjszakáján hajnalig tartó szórakoztató elfoglaltságot kínáltunk felnőttek, családok, fiatalok számára a csillagvizsgáló birtokán. Az este és az éjszaka főként csillagászati ismeretterjesztésből, konzultációkból állt. A bemutató teremben vezetett kiállítás fogadta a résztvevőket.

A rendezvényen összesen 154 fő (köztük 78 fő fizető és 37 fő kisebb összegeket adományozó) vendégünk volt.

 

     2011. július 9-én szervezett holdbemutatást tartottunk. A kedvező Hold-láthatóság következtében a rendezvényen 124 fő (köztük 78 fő fizető és 25 fő kisebb összegeket adományozó) vendégünk volt.

 

     2011. július 17-én a közelben táborozó gyermekek részére tartottunk foglalkozást, vetélkedőt és távcsöves bemutatást a csillagvizsgálónál. (37 fő).

 

     2011. augusztus 12/13-a éjszakájára "Tűzgömb Parti" címmel a maximális gyakorisággal jelentkező Perseida-meteorraj megfigyelésére szervezünk  "nyílt nap"- jellegű megfigyelési akciót.

Erre az időpontra már újabb kiállítási anyagot mutattunk be.

A rendezvényen összesen 154 fő (köztük 97 fő fizető és 44 fő kisebb összegeket adományozó) vendégünk volt.

 

     2011. szeptember 3-án a helyi falunap eseményeihez kapcsolódva "nyílt napot" tartottunk.

Megtekinthetők voltak a csillagvizsgáló műszerei és Sebestyén Attila amatőr fotós képkiállítását nyitottuk meg, amely egészen október 30-ig volt látható. A megnyitón 58 fő résztvevő volt. A kiállítást szeptember és október hó folyamán összesen 508 fő tekintette meg.

 

     2011. október elején a TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0226. projekt témanapjai keretében 4 iskoláscsoport részére tartottunk csillagászati ismeretterjesztő előadásokat, foglalkozásokat és távcsöves bemutatásokat. Kísérőkkel együtt összesen 188 főt regisztráltunk.

 

     2011. október 31-én magaslégköri ballonkísérlet helyszíne volt az alapítvány birtoka. A ballon elérte a már világűrnek számító 30 km-es magasságot, amikor kipukkadt és ejtőernyővel Balatonberénynél a Balatonban landolt. Onnan lett kihalászva a vízen úszó gömb. A gömbben voltak elhelyezve a mérőműszerek és egy fotókamera is. Az esemény híre jelentősen növelte alapítványunk hírnevét, ismertségét. Az esemény a zalaegerszegi székhelyű Vega Csillagászati Egyesület projektje volt, együttműködésünk keretében került sor a Hegyhátsálról történő felbocsátásra.

 

     Számos alkalommal jelentkeztek be 6-8 fős csoportok, gyalogos vagy kerékpáros túrázók, családok esti távcsövezésre, akik egyúttal az éppen aktuális kiállítást is megtekintették.

 

Kiállítások a bemutató és előadóteremben:

 

2011.06.11 - 2011.06.25.: Régi falusi eszközök tárlata. (látogató: 307 fő)

2011.06.26 - 2011.08.15.: A Hubble űrtávcső legszebb felvételei - képkiállítás. (látogató: 278 fő)

2011.08.16 - 2011.09.01.: Gyermekrajzok égitestekről, űreszközökről. (látogató: 54 fő)

2011.09.03 -2011.10.30.: Sebestyén Attila amatőr fotós természetfelvételei, kisplasztikái. (látogató: 466 fő)

 

Tudományos tevékenység:

     A rendezvények mellett derült éjszakákon tudományos munka folyik a csillagvizsgálóban.

A tudományos megfigyelések az 50cm-es Ritchey-Chrétien távcsőre szerelt FLI CM9-es CCD kamerával illetve egy CANON EOS 450D színes fotókamerával folynak.

Főbb megfigyelési témák:

 • Szupernóvák (Hegyi N., Horváth T., Tuboly V.)
 • Nóvák (Horváth T., Tuboly V.)
 • Változócsillagok (Tuboly V.)
 • Földsúroló kisbolygók (Hegyi N., Horváth T., Tuboly V.)
 • Kisbolygók (Hegyi N., Horváth T., Tuboly V.)
 • Üstökösök (Hegyi N., Horváth T., Preczlik G.,Tuboly V.)
 • Törpebolygók (Hegyi N., Horváth T., Tuboly V.)
 • Kuiper - objektumok (Hegyi N.)
 • Bolygók (Hegyi N, Németh R., Preczlik G., Tuboly V.)
 • Hold-alakzatok (Hegyi N, Horváth T., Németh R., Preczlik G., Tuboly V.)
 • Csillagködök, galaxisok, csillaghalmazok

(Hegyi N, Horváth T., Németh R., Preczlik G., Tuboly V.)

 

     Megfigyeléseinket illetve eredményeinket hazai- és nemzetközi gyűjtőközpontokba továbbítjuk hasznosítás céljából.

Az elért eredményeket saját internetes honlapunkon (http://www.observatory.hu) publikáltuk.

 

Pályázati tevékenység:

     Az NCA Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatósága a 2011-es időszakra 91.700.-Ft összegű támogatást ítélt meg működési kiadásaink finanszírozásának elősegítésére.

     A kapott támogatás felhasználása szabályszerűen történt. Állagmegóvó festést végeztünk sörpadjainkon, épületeinken (itt használtuk fel az önrész összegét is). Közüzemi díjakat tudtunk befizetni a támogatás segítségével, rendszeresen tudtuk üzemeltetni a fűnyíró berendezést, így nagyon szép zöld pázsitunk van. Arculati elemként készíttettünk cégtáblát és saját tervezésű, asztali illetve kültéri alapítványi zászlót. Szakkönyv állományunkat tovább gyarapítottuk, szervezeti telefonunkhoz feltöltő kártyát vásároltunk.

 

 

 

 

 

     A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezete. Kiemelt hazai és nemzetközi természettudományos helyi attrakciók fejlesztése kiíráson megpályázott csillagvizsgáló épület építés tárgyában elnyert összeg. bruttó 39.482.955.-Ft. Felhasználását tárgyévben kezdtük el. 2011.02.16-án közbeszerzési eljárást írtunk ki "Csillagvizsgáló épület építése" tárgyában. Az eljárás lefolytatását követően a nyertes vállalkozó bruttó: 39.226.255.-Ft vállalkozási díj ellenében vállalta el az építést.

Földszintes, a vizsgálótoronynál kétszintes épület, nyeregtető, a vizsgálótoronynál 5 méter átmérőjű, forgatható félgömb kupola került megépítésre és átadásra, határidőre, 2011. november 25-el.
Az épület beépített nettó területe: 219,70 m2  Az épület összesen: 273,25 m2

Az építés pénzügyi fedezetét a Savaria Takarékszövetkezet (Szombathely) kölcsönszerződés keretében biztosította. 2011 évben a vállalkozó teljes mértékben ki lett fizetve. A végszámla MVH-általi kiegyenlítése 2012 évre csúszott.

 

Publikációk, média:

     Tevékenységünkről rendszeresen beszámolt a média (Körmendi Híradó, Rábavidék, Vas Népe, Rádió8 Körmend), illetve az érdeklődők olvashattak munkánkról, megfigyelési eredményeinkről a http://www.observatory.hu internetes oldalunkon is.

     Megállapíthatjuk, hogy a csillagvizsgálónál 2011 évben személyesen mintegy 2500 fő látogató volt, de a médián keresztül hozzávetőlegesen 10 ezer fő került velünk kapcsolatba.

 

Egyéb:

     2011-ben az SZJA 1%-os összegének felajánlásaiból összesen 75.690.-Ft folyt be alapítványunkhoz, melyből technikai eszközöket, szoftvert vásároltunk.

     2011. január 25-27-én részt vettünk és bemutattuk a Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány tudományos tevékenységét a Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ által szervezett VI. Euroregionális Természettudományi Konferencián Szombathelyen. Az előadások anyaga könyv formájában is megjelent.

      Alapító Okiratunkban és a Szervezeti- és Működési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően 2011 évben alapítványunk pályázatot írt ki "Csillagászati gyermekrajz pályázat"

címmel. A pályázaton nyertes csillagászati témájú gyermekrajzok kiállításra kerültek a Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány bemutató- és előadótermében 2011.08.16 - 2011.09.01 között.

     Négy fővel vettünk részt a Magyar Csillagászati Egyesület által szervezett Meteor?11 Távcsöves Találkozón, ahol hasznos megbeszélésekre, kapcsolatok ápolására került sor a szakmai előadások és vetítések közötti szünetekben illetve esténként.

    Decemberben évzáró összejövetelt tartottunk, ahol megvitattuk elért eredményeinket, előadtuk a következő időszakra vonatkozó terveinket. Megállapítottuk, hogy az alapítvány eredményes évet zárt.

     Az ajándékba kapott vagy vásárolt könyvek, bekötött folyóiratok, CD és DVD lemezek beleltározása az adományként kapott és számítógépre feltelepített NetLib|Szikla21 Integrált Könyvtári Rendszerbe megtörtént. A könyvekben a leltári szám és az alapítvány tulajdonjogát rögzítő bélyegzés feltüntetésre került.

 

2010.12.31.: 572 db dokumentum van leltárban 692.959.-Ft értékben.

2011.12.31.: 587 db dokumentum van leltárban 725.003.-Ft értékben.

 

Gyarapodás: 15 db dokumentum                                   32.044.-Ft értékben.

 

     Tevékenységünk elősegítésére illetve más hasonló profilú szervezetek munkájának támogatására velük együttműködünk, közös észlelési, megfigyelési és tapasztalatcsere programokat szervezünk.

Írásos együttműködési megállapodásunk van az alábbiakban felsorolt szervezetekkel:

 

Hazai szervezetek:

 

Ssz.

Szervezet megnevezése

Székhelye

Együttműködés

1.

NyME Savaria Egyetemi Központ

Szombathely

2005

2.

Magyar Csillagászati Egyesület

Budapest

2006

3.

Vega Csillagászati Egyesület

Zalaegerszeg

2006

4.

Kunszentmártoni Csillagászati Egyesület

Kunszentmárton

2007

5.

Tourinform Iroda

Körmend

2008

6.

Horváth Ranch Kft.

Nádasd

2008

 

 

Külföldi szervezetek:

 

Ssz.

Szervezet megnevezése

Székhelye

Együttműködés

1.

Slovenská Ústredná Hvezdáren v Hurbanove. Narodné Metodické Centrum

Hurbanovo, Szlovákia

2004

2.

Vulkanland Sternwarte

(Astro Club Auersbach)

Auersbach, Ausztria

2004

3.

Burgenlandische Amateurastronomer

Bad Sauerbrunn, Ausztria

2004

 

Hegyhátsál, 2012. április 20.

 

 

 

 

  Horváth Tibor                                     Tuboly Vince

                                               kuratórium titkára                                  kuratórium elnöke

 

 

 

 

A beszámoló jelentés tartalmát megismertük, a benne foglaltakkal egyetértünk.

 

 

Hegyhátsál, 2012. április 20.

 

 

 

...................................................                               ...................................................

            Hegedűs Balázs                                              Póczek Sándor

kuratórium tagja                                               kuratórium tagja

 

 

Számviteli beszámoló
Alapítványunk az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyugat-DunántúliRégió Körmendi Fiókjánál 
vezetteti 11747020-20033538. számú bankszámláját. 2010. december 8-al pályázati projekt lebonyolításához
a Savaria Takarékszövetkezetnél nyitottunk számlát 72100419-11073471. számlaszámmal.
A pénzmozgásról rendszeresen értesítést kapunk, naprakészen ismerjük pénzügyi helyzetünket.
A befizetések és kiadások vezetése naplófőkönyvben történik az előírásoknak megfelelően.
Az alapítvány 2011. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.
Adószám: 18893414-1-18
Alapítvány megnevezése: Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány
Alapítvány címe: 9915 Hegyhátsál, Fő u 19 
EGYSZERÜSÍTETT MÉRLEG  -  2011
a 224/2000 (XII 19) Korm rendelet 1 sz melléklete szerint
Sorszám A tétel megnevezése Előző év Módosítás Tárgyév
(Ft) (Ft) (Ft)
1 A Befektetett eszközök (2 - 4 sorok) 9 453 819 Ft   43 088 272 Ft
2    I IMMATERIÁLIS JAVAK 720 158 Ft    
3   II TÁRGYI ESZKÖZÖK 8 733 661 Ft   37 838 272 Ft
4  III BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK     5 250 000 Ft
5 B Forgóeszközök  (6 - 9 sorok) 256 977 Ft   2 956 406 Ft
6    I KÉSZLETEK      
7   II KÖVETELÉSEK      
8  III ÉRTÉKPAPÍROK      
9  IV PÉNZESZKÖZÖK 256 977 Ft   2 956 406 Ft
10 Eszközök (aktívák) ÖSSZESEN (1+5) 9 710 796 Ft   46 044 678 Ft
11 C Saját tőke (12 - 16 sorok) 8 260 796 Ft   40 794 678 Ft
12    I INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 7 285 227 Ft   8 848 067 Ft
13   II TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 2 388 098 Ft   29 104 611 Ft
14  III LEKÖTÖTT TARTALÉK      
15 IV TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (Közhaszn.tev.-ből) -1 412 529 Ft   2 842 000 Ft
16  V TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLL TEV-BŐL      
17 D Tartalék      
18 E Céltartalékok      
19 F Kötelezettségek (20 - 21 sorok) 1 450 000 Ft   5 250 000 Ft
20    I HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK     5 250 000 Ft
21   II RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1 450 000 Ft    
22 Források (passzívák) ÖSSZESEN (11+17+18+19) 9 710 796 Ft   46 044 678 Ft
Hegyhátsál, 2012. április 20.
   Tuboly Vince
kuratórium elnöke
Adószám: 18893414-1-18
Alapítvány megnevezése: Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány
Alapítvány címe: 9915 Hegyhátsál, Fő u. 19. 
EREDMÉNYLEVEZETÉS   -   2011
a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet  3.  sz.  melléklete szerint
 Adatok ezer forintban
  Tétel megnevezése Előző év Helyesb. Tárgyév
A ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (I+II) 750   48 066
I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5) 750   3 816
1 Közhasznú célú működésre kapott támogatás 267   787
  a./ alapítótól      
  b./ központi költségvetésből 92   76
  c./ helyi önkormányzattól      
  d./ egyéb 175   711
2 Pályázati úton elnyert támogatás 331   92
3 Közhasznú tevékenységből származó bevétel 142   2 800
4 Tagdíjból származó bevétel 10   10
5 Egyéb bevétel     127
II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0   44 250
B VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 0   0
1 Pénzügyileg rendezett bevételek      
2 Pénzbevételt nem jelentő bevételek      
C TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTELEK (AI + B1) 750   3 816
D PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK (AII + B2) 0   44 250
E KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1+2+3+4) 1 679   42 195
1 Ráfordításként érvényesíthető kiadások 1 546   1 418
2 Ráfordítást jelentő eszközváltozások 87   39 000
3 Ráfordítást jelentő elszámolások 46   1 777
4 Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 0   0
F VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1+2+3+4) 0   0
1 Ráfordításként érvényesíthető kiadások      
2 Ráfordítást jelentő eszközváltozások      
3 Ráfordítást jelentő elszámolások      
4 Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások      
G TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNY (1 + 2) -1 279   -631
1 Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A1-E1-E4) -1 279   -631
2 Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B1-F1-F4)      
  Tétel megnevezése Előző év Helyesb. Tárgyév
H NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNY (1+2) -46   42 473
1 Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (AII-E2-E3) -46   42 473
2 Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B2-F2-F3)      
I ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (B1-F1)+H2 0   0
J FIZETENDŐ TÁRSASÁGI ADÓ 0   0
K TÁRGYÉVI EREDMÉNY -1 412   2 842
1 Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A1+AII)-(E1+E2+E3) -1 412   2 842
2 Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) 0   0
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
  Tétel megnevezése Előző év Helyesb. Tárgyév
A Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 0   0
1 Bérköltség 0   0
     ebből: megbízási díjak 0   0
                tiszteletdíjak 0   0
2 Személyi jellegű egyéb kifizetések 0   0
3 Bérjárulékok  0   0
B Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások 41   40 701
C Értékcsökkenési leírás 0   0
D Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások 1 546   1 418
E A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 0   0
     ebből továbbutalt, ill. átadott támogatások 0   0
F Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege 92   76
  Összesen (A+B+C+D+E) 1 679   42 195
Hegyhátsál, 2012.április 20.
  Tuboly Vince
kuratórium elnöke

 
2024.május 19. vasárnap
HKSzCsPSzV
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Holdfelvételek
Moon Photos
VÁLTOZÓCSILLAG MEGFIGYELŐK RÉSZÉRE
For Variable Star Observers 


SUPERNOVAEDWARF NOVAENEAR EARTH ASTEROIDS
NAPI FRISS HÍREK


CSILLAGÁSZAT.HU


Linkajánlat
Albireo Amatőrcsillagász Klub
Az Univerzum képekben
CSIMABI A csillagászat magyar nyelvű bibliográfiája
SCUTUM CSILLAGVIZSGÁLÓ
Kunszentmártoni Csillagászati, Környezet- és Természetvédő Egyesület
MEGAPORT

Magyar Csillagászati Egyesület


TávcsődiszkontSZŰKEBB HÁZUNKTÁJA

A KÖRMENDI KISTÉRSÉG

magyarul


english
deutsch
sloven

 A Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány honlapja.